გერმანიაში მკურნალობა - ფასები

Preise

გერმანიაში მკურნალობის ფასებს პაციენტის მიმდინარე დიაგნოზის მიხედვით განსაზღვრავს გერმანიის კლინიკა. თანხის სრული გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად, მკურნალობის საფასურს პაციენტი იხდის კლინიკაში, გერმანიაში ჩამოსვლის შემდეგ.

მკურნალობის შემდგომ კეთდება განმეორებითი ხარჯთაღრიცხვა კლინიკის მიერ (მოწმდება, სრულიად მოხმარდა თუ არა წინასწარ გადახდილი თანხა პაციენტს).

დარჩენილი თანხა (თუ არ მოხდა წინასწარ განსაზღვრული თანხის სრული გახარჯვა) უბრუნდება პაციენტს იმავე ანგარიშზე, რომლიდანაც განხორციელდა მკურნალობის თანხის გადარიცხვა.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვეკონტაქტეთ, თქვენ მიიღებთ ამომწურავ პასუხს თქვენს შეკითხვებზე.