მედიკამენტები გერმანიიდან

Transfer von Medikamenten

Bridge to Germeny-ს დახმარებით საქართველოსა და დსთ-ს ქვეყნების მოქალაქეებს საშუალება ეძლევათ სამშობლოდან შეუკვეთონ მედიკამენტები გერმანიაში.

იმისათვის, რომ თქვენთვის მედიკამენტების მოწოდება შევძლოთ, დაკმაყოფილებული უნდა იქნას შემდეგი მოთხოვნები:

მედიკამენტისათვის საჭირო არ უნდა იყოს რეცეპტი, ან თქვენს მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას ევროკავშირის ქვეყანაში გაცემული რეცეპტი. ასევე მედიკამენტები უნდა ექვემდებარებოდეს ფოსტით გამოგზავნას.

თქვენი უპირატესობა: მაღალი ხარისხის მედიკამენტები, რომლებიც ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად არის წარმოებული (იმ მედიკამენტების შეძენისათვის, რომლებიც რეცეპტით გაიცემა, თქვენ გესაჭიროებათ ევროკავშირის ქვეყნებში გაცემული რეცეპტი).